Hvis du fortryder et besøg på Svogerslev Kro

FOR FESTER / FIRMAARRANGEMENTER/ SAMMENKOMSTER over 12 personer med forudbestilt menu gør følgende sig gældende:

Hele arrangementet kan senest annulleres, uden omkostninger, 2 måneder før ankomst (med undtagelse af reservationsgebyr) Annulleres arrangementet 59-30 dage før ankomst, skal der betales 30% af det bekræftede arrangement.
Annulleres arrangementet 29-7 dage før ankomst, skal der betales 50% af det bekræftede arrangement.
Annulleres arrangementet mindre end 7 dage før ankomst, skal der betales 100% af det bekræftede arrangement.

Endeligt og bindende antal deltagere skal meddeles Svogerslev Kro senest 8 dage før arrangementet. Små ændringer (udover antal) kan meddeles indtil 24 timer før arrangementet. Opjusteres antal deltagere efter denne frist, vil dette antal være bindende, og der faktureres herefter. Al afregning er netto kontant ved afrejse, medmindre andet er aftalt på forhånd.

Svogerslev Kro forbeholder sig retten til at opkræve et reservationsgebyr forud for arrangementet til både gæstens og egen sikkerhed. Reservationsgebyret refunderes ikke ved afbestilling af arrangementet, men modregnes naturligvis i den samlede regning.

Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at ved afholdelse af festarrangementer på Svogerslev Kro, skal døre og vinduer være lukket efter klokken 23.00

FOR BORDRESERVATIONER OP TIL 12 PERSONER GÆLDER:
Annullering eller reduktion i antal skal ske senest 48 timer inden arrangementet på [email protected] eller på telefon +45 4638 3005.

Annullering af reservationen senere end 48 timer i forvejen, medfører et gebyr på 1.000 kr. per person. Reduktion i antal, på et hvilket som helst tidspunkt efter ovennævnte tidsfrist, medfører et gebyr på 1.000 kr. per person.

FOR BORDRESERVATIONER i RESTAURANTEN PÅ 9 PERSONER ELLER FLERE GÆLDER:
Afbestilling af en reservation til 9 personer eller derover, skal rettidigt ske skriftligt senest 7 dage inden, på [email protected]
Ved afbestilling af reservationen eller reduktion på mere end 10% efter ovenstående tidsfrist, kan Svogerslev Kro kræve følgende:
– til og med 3 døgn før afvikling af det bestilte arrangement, kan restauranten kræve en godtgørelse, der svarer til 50% af mindste couvertpris. – senere end 3 døgn før afvikling af det bestilte arrangement, kan restauranten kræve en godtgørelse, der svarer til 75% af mindste couvertpris. Afbestilling eller reduktion i antal af couverter er alene gyldig ved vores skriftlige bekræftelse.

FOR EVENTS / KONCERTER / NYTÅRSARRANGEMENT GÆLDER:

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten. Billet-, kort- og eventuelle administrationsgebyrer refunderes ikke.

For depositum og afregning ved jeres arrangement, gælder;

Ved bekræftelse af jeres booking fremsendes en faktura, gældende depositum på 10 % af forud aftalte pris, dog min. 5000 kr. Depositummet bedes overføres til vores konto i Nordea med navn og dato for arrangement påhæftet.
NORDEA 5501 6299331006

Depositummet kræves ved bookninger, mere end 5 uger frem i tiden, ved min. 15 personer booket.